Rabu, 03 Oktober 2018

insuran kenderaan bermotor

Insuran kenderaan bermotorMaklumat yang sedang dicari adalah insurans kenderaan bermotor, di bawah, kami telah menyampaikan artikel yang berkaitan dengan insurans kenderaan bermotor sebagai perbandingan. https://surrealhours.blogspot.com/ adalah blog yang menyediakan maklumat tentang pelbagai maklumat insurans, kad kredit, dan maklumat kewangan yang lain, di halaman ini telah menyediakan beberapa artikel yang berkaitan dengan kata kunci yang anda cari, di halaman ini ada juga beberapa iklan yang kami telah siap untuk mendukung supaya laman web ini dapat terus dijalankan. Jika anda membeli kereta bermotor, anda dirasakan perlu untuk membeli sebuah insurans kendaraan bermotor, hal ini berguna untuk melindungi kenderaaan anda, sama seperti motorsikal, kereta, atau lori dari hal resiko seperti kemalangan atau kecurian.


 Dikarenakan insurans motor adalah hal yang wajib di bawah undang undang Malaysia. Pada umumnya insurans kenderaan bermotor terdapat tiga jenis yaitu, insurans pihak ketiga, insurans kebakaran, insurans kecurian, dan perlindungan komprehensif. Baiklah setelah kita mengetahui jenis insurans kenderaan bermotor maka kita bahas bagian bagiannya.

1. Insurans atau polisi pihak ketiga
Merupakan insurans yang paling asas bagi insurans kenderaan. Perlindungannya adalah terhadap maka bayaran premiumnya adalah yang terendah berbanding polisi lain. Di Malaysia, setiap kenderaan bermotor perlu memiliki sekurang-kurangnya polisi pihak ketiga ini. Malah, di saat sebuah kenderaan dibeli, anda perlu juga membeli polisi insurans. Memandu/ menunggang kenderaan yang tidak memiliki insurans adalah salah di sisi undang-undang.

2. Polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian
Polisi ini seperti juga polisi pihak ketiga di atas, tetapi perlindungannya merangkumi risiko tambahan. Apakah perlindungan polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian? Selain daripada risiko yang telah disebut di atas (polisi pihak ketiga), polisi ini juga melindungi kenderaan anda dari risiko kerugian disebabkan kemalangan dan jugak kecurian dan kebakaran tidak sengaja.

3. Polisi komprehensif
Perlindungan polisi komprehensif adalah yang paling menyeluruh. Di negara kita, jika anda membeli kereta baru dengan pinjaman bank, anda diwajibkan membeli polisi jenis ini bagi kereta baru anda. Apakah perlindungan polisi komprehensif? Polisi ini bukan sahaja melindungi anda dari semua risiko-risiko yang telah disebut di atas, malah ia juga melindungi anda dari kerugian kereta anda dan kecederaan pada diri anda sendiri jika berlakunya kemalangan.

BACA JUGA :


Adapun pandangan syarikat perihal insurans kenderaan bermotor, Perniagaan insuran bermotor telah sentiasa menjadi kelas perniagaan yang sukar untuk menajakan jaminan, sikap syarikat ke arah kelas perniagaan ini adalah secara pemilihan risiko tertentu. Fokus utama adalah kenderaan persendirian yang pada umumnya risiko lebih rendah daripada jenis kenderaan yang lain. Kelas-kelas lain kenderaan termasuk kenderaan berisiko tinggi seperti bas, lori tangki, teksi, Kenderaan Komersil Pemit 'A' harus dielakkan sejauh yang mungkin disebabkan pengalaman tuntutan yang bertentangan.

Perniagaan Insuran Bermotor Pihak Ketiga juga bukan kelas yang Syarikat berhasrat untuk membangunkan disebabkan oleh premium yang kecil (yang tidak sepadan dengan pendedahan risiko), pengalaman tuntutan buruk dan kerja-kerja berat pentadbiran yang terlibat dalam memproses dasar. Sebagai panduan bagi pembangunan perniagaan, Ejen yang menulis perniagaan motor dan mempunyai ciri-ciri berikut diutamakan:
a) mematuhi dengan tegas peraturan-peraturan yang PJK, dan pengunderaitan panduan dan keperluan. Menerima Tunai Sebelum Perlindungan
b) 85% daripada perniagaan motor mestilah kereta perniagaan persendirian.

Untuk perihal memilih polisi insurans motor, kami akan memberikan beberapa tips terbaik.
1. Menyemak terlebih dahulu harga pasaran kenderaan anda. Bagi kenderaan baru, jumlah diinsuranskan adalah harga beli kenderaan tersebut.
2. Memastikan kenderaan anda diinsuranskan dengan secukupnya kerana ia akan memberi kesan ke atas jumlah yang anda boleh tuntut.
3. Mendedahkan semua fakta penting termasuk tentang kemalangan yang lepas (jika ada), pengubahsuaian enjin dan lain-lain.